lördag 28 maj 2011

Cobra är nu K-märkt

Sjöhistoriska k-märker fritidsbåtar. Genom k-märkningen vill Sjöhistoriska att de kulturhistoriskt intressanta båtarna ska uppmärksammas. Syftet är att öka kunskapen om dem och att båtarna på så sätt ges bättre förutsättningar att bevaras.

K-märkning av fritidsbåtar
Lista över k-märkta fritidsbåtar