onsdag 17 mars 2010

Träbåtens delar
1. Köl
2. Kölplanka
3. Kölbultar
4. Kölficka
5. Förstäv
6. Akterstäv
7. Roderstäv
8. Knä
9. Stävbultar
10. Spunning
11. Bottenstockar
12. Våghål
13. Mastfot
14. Span
15. Balkvägare
16. Däck
17. Bordläggning
18. Skott
19. Däcksbalkar
20. Sarg
21. Karvel
22. Skarndäck
23. Mittfisk
24. Brädgång
25. Överliggare
26. Ruffbalk
27. Röstjärn
28. Hjärtstock
29. Rorkult

Källa: Andreas Milde. 2003. Svenska Träbåtar. Albert Bonniers Förlag